BrotZeit

„A su a broodzeid, des is hald was gouds“
Leggere Woar (ohne Gluddamaad odda su a Zeich) und a süffiges, leggeres Hofmann Bier dazou!!